Kiedy zostaną zwrócone pieniądze za oddane zamówienie.

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 3dni roboczych.