REKLAMACJE I ZWROTY

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub

b. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) firmę

CADAC Europe 
Ratio 26
6921 RW Duiven
The Netherlands

E-mail: info@cadaceurope.com
Tel.: +31 26 319 77 40

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Chcesz zwrócić przedmiot? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: info@cadaceurope.com