Jaka jest różnica między butanem a propanem?

Grill gazowy działa na butan, propan lub mieszankę tych dwóch rodzajów gazu. Różnica polega na temperaturze wrzenia. Jest to temperatura, w której gaz zmienia się z cieczy w gaz i odwrotnie. W niższej temperaturze gaz staje się płynny i dlatego nie nadaje się do grillowania. W przypadku butanu temperatura wrzenia wynosi około 0°C, a w przypadku propanu około -42°C. Butan nie nadaje się zatem do zimowego grillowania lub gdy jest używany wysoko w górach. Z drugiej strony gaz butan jest tańszy niż propan i oddaje więcej ciepła podczas spalania.